Sesleniş

Fizik gerek ders olarak, gerekse bir bilim dalı olarak maalesef diğer bir çok bilim dalı gibi ülkemizde gereken ilgiyi görememektedir. Ancak fen bilimleri gelişmiş ülkelerde en çok ilgi gören bilim dalları arasındadır.

Oysaki Türk bilim adamları Newton'dan önce yerçekiminin varlığından, Galileo-Copernicus ve Kepler'den önce Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü bulmuşlardır. Uluğ Bey Avrupa ortaçağ karanlığında yaşarken yıllar önce ilk rasathaneyi kurmuştur. Uluğ Bey'in adı Ay'da bir noktaya verilmiştir. Ali Kuşçu, Otlukbeli Zaferi'nin bir armağanı olarak Fatih Sultan Mehmet'e tektim ettiği eserinde yerin eliptik eğimini bugünküne çok yakın 23 derece 27'13'' olarak hesaplamıştır. Bu değer bu günkü hesaplara göre 23derece 27' dır. Beyruni ( 973-1051) Dünya'nın yuvarlak olduğunu hem kendi ekseni hem de Güneş'in etrafında döndüğünü Kopernik'ten tam 500 sene önce ispat etmiştir. Beyruni yerçekimini de Newton'dan asırlarca önce bulmuştur.

Newton yer çekimi kanunu keşfettiği andan itibaren 17 yy zarfında hiç yayımlamadığı gibi arkadaşları ve meslektaşları ile tartışmadı. Batılı bilim adamlarının hesapladığı ekvator 22000 mil ve yerin yarı çapı 3500 mil idi. Newton bu değerleri teorisine uygulayınca yeterli bir doğruluk sağlayamıyordu. Halbuki teorisinde bir hata yoktu. Beyruni Dünya'nın yarı çapını hesaplamış ve ekvatoru 25000 mil olarak tespit etmişti. Batıda bu 700 yıl sonra,Piscord tarafından hesaplanabilmiştir.

Beyruni yer çekimi hakkında şunları söylemiştir."Arz dönüyorsa bu dönüşünden dolayı ağaçlar,taşlar yerinden niçin fırlamıyor?"denilirse buna şu cevabı veririz: Bu durum Dünya'nın dönmesi hakkında ortaya attığımız teoriyi çürütmez. Çünkü her şey Dünya'nın merkezine düşüyor. Demek ki o merkezde bir çekicilik var. İşte bu yerçekimi yer yüzündeki şeylerin dışarı fırlamasına mani olmaktadır. Piri reis, Farabi, Ali Kuşçu, Uluğ Bey, Harezmi,Biruni, Takuyiddin, İbn-i Sina ve daha bir çok bilim adamımız yüzyıllar öncesinde bir çok alanda bilimin günümüzdeki seviyesine gelmesinde büyük emekler vermişlerdir.


Avrupa bilimin temellerini doğudan almıştır ve bu temeller üzerinde gelişimini sağlamıştır. Oysaki temelimiz sağlam olmasına rağmen bu fırsatı yeterince kullandığımız söylenemez.

Evet bundan sonra bize düşen görev çok daha fazla çalışmaktır. Günümüzde de her türlü zorluğa rağmen azda olsa bilim adamlarımız yetişmektedir. Oktay SİNANOĞLU, Ataç İMAMOĞLU, Akif Baha BALANTEKİN, Refik KORTAN v.b

Bizimde ilk önce öğrencilerin zihinlerine yerleşmiş olan "fizik en zor derstir" fikrini zihinlerinden söküp atmak için elimizden geleni yapmamız gerekir. Bu sitede Fizik dersi nasıl sevdirilir, fiziğe emeği geçmiş bilim adamları ve bilim haberlerini bulabilirsiniz.