Kaynakça

Aşağıda belirttiğimiz kaynakların büyük bir kısmından, ayrıca izin alınmıştır ya da tarafımıza gönderilmiştir.

 

1- Refik Kortan & Milliyet, 26 Haziran 1999

 

2- Matematik dünyası. (2003, II). Sait Akpınar. Matematik dünyası, yaz, 42

 

3- Behram Kurşunoğlu & http://www.hurriyetim.com.tr. Tarih: 04.11.2003

 

4- Eğitimbilim dergisi. (2004, Mayıs). Antimadde. Eğitimbilim, 68,..... 

 

5- Eğitimbilim dergisi. (2004, Şubat). Süper iletkenlik nedir? Eğitim Bilim, 65, ......

 

6- Albert Einstein & Hürriyet gazetesi iz bırakanlar eki

 

7- Dilhan Eryurt & Yazı ve Fotoğraflar İrfan Unutmaz, Focus Dergisi

 

8- İbrahim Dinçer & T.C Ottawa Büyükelçiliği sayfası, 21.11.2004

 

9- Bozdemir, Prof.Dr.Süleyman ve Çavuş, M.Serdar. (2009, 29 Nisan). Einstein'ın rölativite kuramlarına bir bakış. Erişim Tarihi: 2009, http://fizik.cu.edu.tr/?sayfa=popdetay&id=145

 

10- Ufuktepe, Yüksel. (2010, 2 Kasım). Sinkrotron ışınımı. Erişim Tarihi: 2010,
http://fizik.cu.edu.tr/yonetim/editor_files/

dosya/76313SinkrotronIsinimi.doc